We waren op zoek naar een bijzonder gebouw om in te gaan wonen. Een doorzonwoning zagen we niet zitten. We wilden trotse huisbezitters worden van een gebouw met een eigen verhaal. Mei 2005 vonden wij op internet een voormalig 10 KV transformatorstation te koop. Het stond leeg en in vervallen staat. Wij waren toen op zoek naar een bijzonder pand om in te wonen. Het zou verkocht worden aan de partij met het beste plan van aanpak. Van belang was het bijzondere karakter van het gebouw te behouden. In een maand tijd hebben we een plan geschreven met historisch onderzoek, een variantenstudie, kostenraming en planning. Dit bleek het allereerste (1922) electiciteitsgebouw te zijn dat Apeldoorn lokaal van stroom ging voorzien; een icoon van de vooruitgang! Half juli 2005 werden onze inspanningen beloond. We werden geselecteerd als kandidaat koper. Nu zetten we ons in om de plannen te verwezenlijken om het 10KV station weer toekomstwaarde te geven. Inmiddels  is ons gebouw zo goed als klaar. Alleen onze werkruimte heeft lang als opslag gediend. Inmiddels is deze in 2020 omgebouwd tot onze werkkamer.  Fijn om in de Corona-tijd met al dat thuiswerken een fijne plek te hebben om te werken.